Životopis

2017 – doposud Poslanec Parlamentu České republiky
Zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Člen výboru pro bezpečnost, člen výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Předseda stálé komise Vojenského zpravodajství, místopředseda Stálé komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby a místopředseda komise pro hybridní hrozby. Člen Stálého výboru pro kontrolu Národního úřadu pro kybernetiku a informační bezpečnost, člen meziparlamentní skupiny NATO. 

2014 – 2017 1. zástupce starostky/člen rady Městské části Praha 12
Ustanovujícím zastupitelstvem zvolen jako 1. zástupce starostky Městské části Praha 12 s kompetenci informačních a komunikačních technologii, rozvoj a využívaní evropských fondu, grantu a dotaci, mezinárodních vztahu a projektového plánovaní.

2016 – 2017 Operátor ICT a. s.
člen představenstva a ředitel úseku Smart Cities
Usnesením rady hlavního města Prahy byla společnost Operátor ICT pověřena vedením konceptu Smart Cities pro Prahu. Cílem bylo vybudovaní projektové kanceláře pro realizaci pilotních projektu konceptu Smart Cities v hlavním městě Praze. Mým úkolem v teto pozici bylo vybudovaní projektové kanceláře, zahájeni vypracovaní koncepce Smart City pro Prahu, realizace pilotních projektu a zahájeni budovaní řídicí datové platformy pro řízeni Smart City konceptu v hlavním městě. Tyto všechny body byly splněné a proto došlo k předáni řídicích činnosti apolitickému manažerovi, který pokračuje v rozpracovávaní jednotlivých bodu konceptu Smart Cities pro Prahu.

2015 – 2016 Veritas Technologies LLC
Channel Account Manager Eastern Europe
Odpovědnost: spolupráce s Veritas strategickými distributory a partnery ve východní Evropě. Příprava a realizace marketingové a obchodní strategie. Spolupráce na přípravě a implementaci obchodních cílů, dlouhodobé strategie, participace na přípravě nabídek pro některé projekty.

2012 – 2014            Cisco Systems Czech Republic s. r. o.
Business Development Manager, EMEA
Odpovědnost za Cisco Partner Led aktivity v celém regionu EMEA, rozvoj Cisco Customer Intelligence databáze s hlavním důrazem na proces strategického plánovaní mezi společnosti Cisco a obchodními partnery. Plně odpovědný za přípravu, rozvoj a koordinaci prodeje, marketingu a obchodních aktivit v regionu, stejně jako za strategické plánovaní. Příprava dat (trh, technologie, velikost, průmysl, segmentace trhu atd.) a tvorba a realizace jednotlivých těchto procesních činnosti. Komunikace s vrcholovým management a obhajoba navrhovaných řešeni, tvorba rozpočtu a implementace do praxe, vyhodnocovaní daných procesu a jejich vliv na výkonnost regionu.

2010 – 2012  Channel Account Manager
Odpovědnost: spolupráce s Cisco strategickými 1-Tier 2 a Tier-partnery. Příprava a realizace marketingové a obchodní strategie, komunikace s medii (tisk, on-line, billboardy) a agenturami při implementaci marketingové strategie. Příprava a realizace obchodních cílů, dlouhodobé strategie, participace na přípravě nabídek pro některé projekty. Vzdělávaní a certifikovaní obchodních partneru.

2007 – 2010  Territory Market Manager SMB
Odpovědnost: pece o Cisco partnery na území České republiky. Plna zodpovědnost za výkonnost svěřených partnerů a jejich výsledků. Hlavni zaměřeni na prodej, marketing a rozvoj prodejního kanálu. Podpora obchodních aktivity, partnerských projektu, skoleni (produktové, prodejní, technické).

2005 – 2007 Cisco - Linksys Channel Account Manager – Czech & Slovakia
Odpovědnost: spolupráce s Linksys distributory. Odpovědnost za obchodní aktivity, plánovaní marketingové a obchodní strategie prodeje. Koordinace a podpora partnerských prodejních a marketingových aktivit. Rozvoj nového prodejního kanálu jako jsou e-shopy, Telco operátoři a prodejní řetězce.

2005 Fincom International a. s.
Sales and Marketing Director Czech Republic
Řízeni českého obchodního teamu s odpovědností za kompletní prodejní aktivity v České republice. Tvorba a realizace marketingových strategii zejména pro česky trh (maloobchod, Telco, distribuce, partnersky kanal). Vyjednávaní podmínek u našich největších zákazníku, zejména Český Telecom (Telefónica) a prodejních řetězců (Hypernova - Albert, Globus, OKAY).

2002 – 2005 Sales and Product Manager
Odpovědnost: rozvoj, cena, umístěni, organizaci výroby v Čině. Pravidelné návštěvy asijských dodavatelů, kde jsem sjednával obchodní podmínky, výrobní kapacity, dopravu atd. Dále jsem byl odpovědný za prodej a marketing ve svěřených zemích a podpora vlastních zahraničních poboček. Vyjednávaní s Telco operátory v několika zemích (Česky Telekom, nyni Telefonica O2, TPSA (Telecomunikacya Polska), Slovak Telecom).

2001 – 2002 TNT Express Worldwide Czech Republic s. r. o.
Od 1.7.2001 jsem pracoval v TNT jako Account Manager pro oblast Pardubice, Hradec Králové a severu východních Cech. Hlavním cílem v teto pozici byl narůst obchodních příležitostí, hledání nových klientu a tvorba obchodní a marketingové strategie pro svěřený region. Dále prezentace nových služeb a produktu s následnou péčí o stávající zákazníky.

1995 – 2001 Eurotel Praha spol. s r. o.
Od 15. Srpna 1995 jsem nastoupil na pozici Konzultant Služeb Zákazníků, jejíž hlavni náplní byla komunikace se zákazníky. Tato pozice se zaměřovala na práci se zákazníkem během prodejního procesu, ale I následná péče o zákazníka po zakoupeni výrobku a služeb v podobě mobilních telefonů a následně jejich služeb.

1. července 1996 Retail Account Representative, a následně Dealer Account Rep. 

Hlavní náplní této pozice byl rozvoj nově se rozvíjejícího obchodního kanálu. Práce s obchodními partnery, tvorba procedur, kontrola provizního systému. Důraz byl kladen hlavně na přípravu a implementaci obchodního planu, marketingových aktivit a rozvoj partnerů v oblasti vzdělávaní, technických dovedností, ale i řízení společnosti.

Od 1. ledna 2000 jsem následně pracoval jako Dealer Account Representative pro tzv. MAX dealery. 

Spolupracoval jsem z třemi partner z 15ti největších dealerů společnosti Eurotel Prague. V teto pozici jsem již převážně věnoval business plánům, tvorbě struktury společnosti a procesům řízení, finanční rozvaze, rozvoji zaměstnanců k odpovídající kvalitě služeb požadovaných společností Eurotel.


Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti